Lëtzebuerger Rechtschreiwung (Orthographie) mam lod.lu

e-orthographie

Fir eng Sprooch kënnen ze liesen, ze schreiwen an ze ver­mët­te­len, brauch een eng offiziell unerkannten Ortho­gra­phie (Recht­schrei­wung) mat hire Regelen.

D'aktuell Schreifweis vun der Lëtzebuerger Sprooch gouf den 10. Oktober 1975 iwwer en Arrêté ministériel offiziell fest­ge­luecht. Mam Règlement grand-ducal vum 30. Juli 1999 si ver­schidde Regele vereinfacht oder ergänzt ginn. Déi zwee Re­gle­men­ter sinn d'Basis vum Site e-orthographie.

Wéi den lod.lu benotzt och den e-orthographie déi lët­ze­buer­gesch Stan­dard­sprooch, déi sou­genannte Koinè.

Den e-orthographie ka klassesch Orthographiescoursen net ersetzen an en ass och net dofir geduecht.
En hëlleft awer, orthographesch Kenntnesser op­ze­frëschen oder en éischten Abléck an d'Lëtzebuerger Recht­schreiwung ze ginn.

Mir si frou fir all Ureegung vu baussen a mir änt­weren op all
E-Mail an Uruff.

E-Mail: lod(at)lod.lu (Link ënnen op der rietser Säit)
Telefonshotline: (+352) 247 88600

nächst Säit