Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

afferen aferen
dom domm
zouhun zouhunn
Kosmetik Kosmetick
Fallschierm Falschierm
Gamm Gam
Flüt Flütt
Patriotin Patriotinn
Stullgang Stulgang
zougin zouginn