Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Wittfra Witfra
Panick Panik
Kallek Kalek
Idealismuss Idealismus
Blut Blutt
Attrapp Attrap
Walis Wallis
gromelen grommelen
drugin druginn
Agentin Agentinn