Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Chefin Cheffin
Kofer Koffer
Arbitter Arbiter
wibbeleg wibeleg
Kabinn Kabin
Meniskuss Meniskus
Stak Stack
Statistik Statistick
Rim Rimm
Turbinn Turbin