Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Kluk Kluck
Banann Banan
Gepäk Gepäck
Äpel Äppel
Hektik Hektick
Modus Moduss
Gittar Gitar
Kantinn Kantin
Wolef Wollef
Bobinn Bobin