Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Nofroo Nofro
apart apaart
Grondsaz Grondsaaz
akuut akut
behapten behaapten
spuersaamt spuersamt
verhaalen verhalen
Stilbroch Stiilbroch
gaapsen gapsen
Kischt Kiischt