Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Hal Haal
negatiivt negativt
Opfart Opfaart
Aarm Arm
Aussoo Ausso
Kanaldeckel Kanaaldeckel
memoraabel memorabel
Liibling Libling
Trap Traap
Axt Aaxt