Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Baam Bam
Faarf Farf
Plaaz Plaz
liicht licht
riiseg riseg
Luucht Lucht
Saak Sak
gemeinsamt gemeinsaamt
Zousoo Zouso
geübt geüübt